5ο ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Δικάσιμος: 26/03/2013

Αριθμός βιβλίου

Εκκαλών Εφεσίβλητος Αριθμός Απόφασης

269

ΤΖΙΤΖΙΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 4786

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ.ΕΦΕΣΗ

270

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5934

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ. ΕΦΕΣΗ - ΔΕΧ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ

271

ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΗ ΑΕ 5751

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ.ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ.ΑΓΩΓΗ

272

ΟΠΑΠ ΑΕ ΚΟΥΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 7780
ANAIΡΕΣΗ:: 483/15, 496/15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ.ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ.ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ

273

ΚΟΥΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ALPHA BANK 7702
ANAIΡΕΣΗ:: 312/14, 358/14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ.-ΑΠΟΡΡ.12/1/12 ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ.10/1/12 ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ.ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ

273

ΚΟΥΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ALPHA BANK 7702
ANAIΡΕΣΗ:: 312/14, 358/14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ.-ΑΠΟΡΡ.12/1/12 ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ.10/1/12 ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ.ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ

274

ΟΑΕΕ ΣΑΡΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 6235
ANAIΡΕΣΗ:: 335/14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ ΤΗΝ ΑΠΟ 12/1/12 ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ. ΑΓΩΓΗ

275

ΑΡΚΟΥΔΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5500

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ.ΕΦΕΣΗ

276

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΔΡΙΕΛΟΥ ΚΟΛΩΝΑ 5501

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ.ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ.ΑΓΩΓΗ

277

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ ΓΚΟΛΟΒΑΤΣΙΟΥΚ ΕΛΕΝΗ 6363

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ-ΔΕΧ ΕΦΕΣΕΙΣ-ΔΕΧ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ

277

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ ΓΚΟΛΟΒΑΤΣΙΟΥΚ ΕΛΕΝΗ 6363

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ-ΔΕΧ ΕΦΕΣΕΙΣ-ΔΕΧ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ

278

ΜΠΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5276

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ. ΕΦΕΣΗ

279

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 5277

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ. ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ

280

ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5307

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ. ΕΦΕΣΗ

281

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α ΕΣΣΛΙΝΓΚΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 4562

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ.ΕΦΕΣΗ

282

ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΦΟΙ ΚΑΣΟΥΔΑΚΗ ΑΕ 4539

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ.-ΔΕΧ.ΕΦΕΣΕΙΣ-ΔΕΧ.ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ

282

ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΦΟΙ ΚΑΣΟΥΔΑΚΗ ΑΕ 4539

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ.-ΔΕΧ.ΕΦΕΣΕΙΣ-ΔΕΧ.ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ

283

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2899

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ.ΕΦΕΣΗ

284

MACOPLEX AE ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3630

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ.ΤΥΠΙΚΑ ΕΦΕΣΗ-ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡ.ΣΤΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ

285

ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΨΥΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2490
ANAIΡΕΣΗ:: 891/15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ.-ΑΠΟΡΡ.5/3/12 ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ.24/2/12 ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ.ΑΓΩΓΗ

285

ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΨΥΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2490
ANAIΡΕΣΗ:: 891/15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ.-ΑΠΟΡΡ.5/3/12 ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ.24/2/12 ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ.ΑΓΩΓΗ

286

ΑΜΠΑΣ ΤΑΣΑΒΑΡ ΧΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3891

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΟΡΙΖΕΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ (200) ΕΥΡΩ -ΑΠΟΡ. ΤΗΝ 6-3-12 ΕΦ.-ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 19-3-12 ΕΦ.

286

ΑΜΠΑΣ ΤΑΣΑΒΑΡ ΧΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3891

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΟΡΙΖΕΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ (200) ΕΥΡΩ -ΑΠΟΡ. ΤΗΝ 6-3-12 ΕΦ.-ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 19-3-12 ΕΦ.

287

ΣΤΑΜ.ΜΟΥΤΕΡ ΑΕΒΕ ΛΙΟΣΗ ΜΑΡΙΑ 6935

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ-ΑΠΟΡΡ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 15/7/10 ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ ΤΗΝ ΑΠΟ 1/6/10 ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ ΤΗΝΑΓΩΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗ-ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ Η ΜΕ ΑΡ. 1059/10 ΑΠΟΦ ΤΟΥ ΜΟΝ ΠΡΩΤΟΔ ΑΘΗΝΩΝ

287

ΣΤΑΜ.ΜΟΥΤΕΡ ΑΕΒΕ ΛΙΟΣΗ ΜΑΡΙΑ 6935

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ-ΑΠΟΡΡ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 15/7/10 ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ ΤΗΝ ΑΠΟ 1/6/10 ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ ΤΗΝΑΓΩΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗ-ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ Η ΜΕ ΑΡ. 1059/10 ΑΠΟΦ ΤΟΥ ΜΟΝ ΠΡΩΤΟΔ ΑΘΗΝΩΝ

288

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 978

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ

289

ΔΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ Ε 6354

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ-ΑΠΟΡΡ ΕΦΕΣΕΙΣ

289

ΔΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ Ε 6354

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ-ΑΠΟΡΡ ΕΦΕΣΕΙΣ

290

ΠΑΡΜΑΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ 7444

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ-ΔΕΧ ΤΙΣ ΕΦΕΣΕΙΣ-ΔΕΧ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ

290

ΠΑΡΜΑΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ 7444

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ-ΔΕΧ ΤΙΣ ΕΦΕΣΕΙΣ-ΔΕΧ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ

291

ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ Ε 3406

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ.ΕΦΕΣΗ

292

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ Ε 3407

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ.ΕΦΕΣΗ

293

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΕΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΠ 3946

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ.-ΑΠΟΡΡ.ΤΥΠΙΚΑ ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΦΕΣ.ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΑΠΟΡΡ.ΑΝΤΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ.ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ

293

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΕΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΠ 3946

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ.-ΑΠΟΡΡ.ΤΥΠΙΚΑ ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΦΕΣ.ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΑΠΟΡΡ.ΑΝΤΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ.ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ

294

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ LAMCIA MARSEL 4530

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ.ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ.ΑΓΩΓΗ

295

ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΜΖΑΝΤ ΙΚΜΠΑΛ 4531

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ.ΑΝΤΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ.ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ.ΑΓΩΓΗ

296

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙ 5204

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.-ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΣΥΜΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣ ΑΝΑΦ. ΔΙΑΤ.

297

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ YADAO ALEX 5896

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ.ΤΗΝ ΑΠΟ 5/10/10 ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ. ΑΓΩΓΗ

298

PROMANTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΛΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6208

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ.ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 2ο & 3ο ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΑ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ-ΔΕΧ ΕΦΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PROMANTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΔΕΧ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ

299

ΜΙΣΙΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 5900
ANAIΡΕΣΗ:: 557/14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ. ΤΗΝ ΑΠΟ 10/10/10 ΕΦΕΣΗ

300

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛ ΦΡΑΝΣ ΜΑΑΣ ΕΛΛΑΣ 5589

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ. ΕΦΕΣΗ

301

ΟΓΑ ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 5202

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ. ΕΦΕΣΗ-ΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ 10-11-08 ΩΣ ΑΝΑΦ. ΔΙΑΤΚ.

302

ΟΓΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 5203

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ. ΕΦΕΣΗ-ΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ 10-11-08 ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΑΝΑΦ. ΔΙΑΤ.

303

Ε.ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ -Τ.ΧΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑ 5897

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ. ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ - ΔΙΑΤΑΣΣΕΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒ. ΕΡΗΜΟΔ. 290 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΕΣ-ΔΕΧ. ΕΦΕΣΗ - ΔΕΧ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ

304

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 3/12/10 ΕΦΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΑΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ & Χ.ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ-ΑΠΟΡΡ.ΕΦΕΣΗ

305

ΖΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 3494

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ.ΕΦΕΣΗ

306

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΡΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2574

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ.10/4/12 ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ

307

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 2575

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ.22/7/09 ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ.ΑΓΩΓΗ

308

ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΝΑΙΡ ΑΕ 2774

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 5/1/10 ΕΦΕΣΗΣ

309

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ KLM ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΟΛΛ. Α 3457
ANAIΡΕΣΗ:: 440/16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ.ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ.ΑΓΩΓΗ

310

ΜΠΕΚΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ 2127
ANAIΡΕΣΗ:: 481/13

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΟΡΙΖΕΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ (290) ΕΥΡΩ-ΑΠΟΡΡ.21/3/11ΕΦΕΣΗ

311

ΚΩΝΙΩΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΚΑΝΑΙΡ ΑΕ ΚΛΠ 2776

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 15/1/10 ΕΦΕΣΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΩΝ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡ.ΔΙΑΤ

312

ΠΕΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΟΣΕ ΑΕ 3034

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ.-ΑΠΟΡΡ.7/7/10 ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ.8/7/10 ΕΦΕΣΗ

312

ΠΕΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΟΣΕ ΑΕ 3034

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΣΥΝ.-ΑΠΟΡΡ.7/7/10 ΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ.8/7/10 ΕΦΕΣΗ

313

ΧΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 4008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΡΡ. ΑΝΤΕΦΕΣΗ-ΑΠΟΡΡ. ΕΦΕΣΗ

314

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ- ΜΠΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΠ 2777

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΟΡΙΖΕΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ (250) ΕΥΡΩ-ΑΠΟΡΡ. 22/12/10 ΕΦΕΣΗ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ

315

ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4460

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΔΕΧ ΕΦΕΣΗ- ΑΠΟΡΡ ΑΓΩΓΗ

316

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2249

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 13/12/10 ΕΦ.ΩΣ ΠΡΟΣ 3η ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛ.-ΔΕΧ.ΕΦΕΣΗ-ΔΕΧ.ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ

317

ΖΕΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕ 2773

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 15/1/10 ΕΦΕΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση:15/02/2017 09:24:29

Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά, προτείνουμε την ανανέωση της σελίδας (με το πλήκτρο F5) σε κάθε επίσκεψή σας .

bullet_blocktriangle_gray.gif (834 bytes)Επιστροφή στην Προηγούμενη σελίδα

top_divide_left.gif (844 bytes) top_divide_right.gif (844 bytes)

Το Πληροφοριακό Σύστημα Σύννομος Τάξη δεν ενημερώνεται μετά τις 28/10/2016.
Ενημερωθείτε από το νέο πληροφοριακό σύστημα SOLON.GOV.GR
Αναζητήστε σύμφωνα με τον Γ.Α.Κ. αριθμό και Γ.Α.Κ. έτος που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

Madlink - Πληροφοριακό Σύστημα, Σύννομος Τάξη, 2011